måndag 27 april 2009

Tillbaka

Jag är nu tillbaka från min utlandsresa och har även kommit tillbaka till bloggandet. Dock byter jag från blogspot till wordpress då blogspot har gett mig problem och wordpress även gör att det blir lättare för läsarna.

Jag ser gärna att ni som länkar till denna blogg nu ändrar så att länken leder till min nya adress.

Ny adress: http://markuswiechel.wordpress.com

torsdag 16 april 2009

Utlandsresa

På grund av att jag reser bort under en vecka kommer bloggen förmodligen inte uppdateras så bra. Jag hoppas ändå att ni läsare återkommer den 26e april när jag väntas komma tillbaka.

13% av sd-medlemmar har invandrarbakgrund


En enkät skickades ut till samtliga medlemmar i Sverigedemokraterna. Jag kopierar helt fräckt vad som stod på Sverigedemokraternas hemsida:

"I syfte att få en klarare bild av karaktären på medlemskåren skickade Sverigedemokraterna under slutet av förra året ut en enkät där medlemmarna ombads att svara på ett antal frågor. Ca 25% av de drygt 3300 medlemmarna valde att besvara enkäten. Partiet har nu sammanställt resultatet av undersökningen.

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet:

80 procent av de som besvarade enkäten är män och 20 procent kvinnor. Detta motsvarar också könsfördelningen i partiet, som enligt medlemsregistret var 80 procent män och 20 procent kvinnor per den 31 mars 2009.

Även åldersfördelningen på de som svarade motsvarar ungefär uppgifterna från medlemsregistret.

13 procent uppger att de är eller har föräldrar som är födda utomlands.

Drygt en fjärdedel har högskole- eller universitetsutbildning.

Närmare hälften uppger att de förvärvsarbetar och 35 procent är ålderspensionärer. Massmedier har försökt göra gällande att en uppseendeväckande stor andel av sverigedemokraterna är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. Detta stämmer inte. Drygt 7 procent uppger att de är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. 3 procent uppger att de är arbetslösa. Bara en procent är hemmaarbetande och 3 procent uppger att de studerar.

Närmare hälften av de svarande uppger att de är arbetare. Drygt 30 procent uppger att de är tjänstemän och närmare 29 procent uppger att de är egenföretagare. Två tredjedelar av de svarande arbetar inom det privata näringslivet och en tredjedel inom det offentliga (13 procent inom staten och 17 procent inom kommunen).

Nästan en tredjedel tillhör ett LO-förbund medan två femtedelar inte tillhör något fackförbund överhuvudtaget. 10 procent uppger att de tillhör ett TCO-förbund och 5% uppger att de tillhör ett SACO-förbund.

På frågan om vilket parti man röstade på innan SD svarade drygt en femtedel
Socialdemokraterna och hela 34 procent svarade Moderaterna.

På frågan om vilket parti man varit medlem i innan man blev medlem i SD svarade 10 procent
Moderaterna och 5 procent Socialdemokraterna. Närmare 70 procent har inte tidigare varit medlem i något annat parti.

92,2% uppger att man blivit medlem i partiet efter år 1995, 79,4% uppger att man blivit medlem efter år 2001.

Ca en femtedel uppger att man drabbats av någon typ av trakasserier på grund av engagemanget i Sverigedemokraterna.

När det gäller politiska sakfrågor anger de svarande invandringen och lag och ordning som de två viktigaste områdena. Därefter följer i fallande ordning Sveriges ekonomi, sjukvården, äldreomsorgen, sysselsättningen, privatekonomin, skola och utbildning, skatterna, utrikes- och säkerhetspolitik, EU/EMU, barnomsorgen, miljö och djurskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män.

En tredjedel av de svarande uppger att de varken ser sig som höger eller vänster. Ca hälften placerar in sig själva någonstans till höger på den traditionella höger-vänster -skalan medan mindre än 10 procent placerar in sig själva till vänster.

När det gäller synen på EU vill två tredjedelar att Sverige skall lämna unionen, medan en femtedel vill att Sverige skall förbli medlem i EU.

Nästan tre fjärdedelar uppger att de är ganska eller mycket positiva till kärnkraft. Endast tio procent är ganska negativa eller mycket negativa.

Närmare 75 procent anser att Sverige skall satsa mer pengar på försvaret.

42 procent av de svarande anser att regeringens arbetsmarknadspolitik är dålig medan 32 procent anser att den är bra."

Malmö, snart 45% med invandrarbakgrundDen 31 december 2008 hade 44,8 procent av alla Malmöbor invandrarbakgrund. Att ha invandrarbakgrund i denna studie innebär att man själv alternativt båda föräldrar är födda utomlands. Illegala invandrare eller invandrare som är skriven på annan ort men i själva verket bor i Malmö är givetvis inte inkluderade i denna statistik. Studien är gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) och har under året försämrat den tillgängliga informationen genom att införa tioårsintervall istället för att redovisa varje årskull som de tidigare gjort.

Detta hittade jag på bloggen Fria Nyheter som utan tvekan är en blogg värt ett besök då och då. Fria Nyheter frågade SCB om deras förändring av den tillgängliga informationen och fick följande svar:

Vi har medvetet begränsat detaljnivån när det gäller utländsk bakgrund, utrikes födda och utländska medborgare och detta är gjort av sekretessskäl (röjanderisk). Här behandlar vi alla kommunder lika även om röjanderisken är betydligt mindre i en stor kommun än i en liten.

onsdag 15 april 2009

Hedersförtryck i Sverige

Hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Sverige har ökat kraftigt i takt med den stora invandringen till landet. I Stockholm kontrolleras över tio procent av alla 15 år gamla flickor av sina föräldrar. Detta har man kommit fram till efter att ha påbörjat en kartläggning över hedersförtryck i staden.

Läs om detta på Dagens Nyheter eller se ett klipp om detta på youtube.

Nya budgeten


Nu har finansminister Anders Borg presenterat den nya budgeten. Nu ska det mångkulturella projektet få ännu mera pengar trots sitt misslyckande och trots att vi ligger i en djup finanskris. I denna budget framgår det att migrationsverket har fått ökade kostnader när antalet asylärenden blivit större och det kommer bland annat ske en ökning av offentliga biträden. Därför föreslås ytterligare 70 miljoner kronor till migrationsverket.

Läs om hela budgeten i korthet här.

tisdag 14 april 2009

Fakta om invandringen

Jag tänkte nu dela med mig av något jag hittade på forumet flashback. Tyvärr är mycket gammal fakta, men det är ändå relevant.

År 2001 beviljade Sverige 44.505 uppehållstillstånd. Av dessa hade endast 307 personer verklig flyktingstatus. 99,3% av dem som erhöll asyl var alltså inte flyktingar.
Källa: Migrationsverket

1989-1991 var 87,5% av alla dömda gruppvåldtäktsmän utländska medborgare. Statistiken förtäljer inte om de övriga 12,5% var svenskar eller om de var invandrare med svenskt medborgarskap.
Källa: Professor Hans Kletters undersökning om sexualbrott

Av de utomnordiska medborgare som begick brott i Sverige under perioden 92-97 utvisades endast 17% ur landet. Iranier, irakier, turkar och etiopier var de som utvisades mest sällan i relation till sina brott.
Källa: Kriminalvårdstyrelsens tabell 4:7

Brott med rasistiska inslag ska dömas hårdare och polisen ska prioritera sådana övergrepp. 95% av alla offer för personrån är etniska svenskar; förövarna är i nio fall av tio invandrare. Hittills har dock aldrig ett svenskt brottsoffer kunnat hävda att han/hon blivit utsatt för rasism av en invandrare.
Källa: Polisen samt SÄPO:s författningsrapport 1997

Invandrares höga brottslighet kan inte förklaras av bostadsort eller sämre sociala förhållanden.
Källa: Brottsförebyggande rådet: Invandrares och invandrares barns brottslighet, 1996

Mellan åren 1988-1997 beviljade Sverige flest uppehållstillstånd av samtliga västländer (186.880 stycken). Av samtliga asylsökande beviljades ca 69% uppehållstillstånd. I Tyskland – det näst största invandringslandet – var motsvarande siffra 8%.
Källa: UNHCR:s statistik 1988-1997

Svenska socialbidragstagande familjer tilldelas mindre än hälften så stor ekonomisk hjälp som ett invandrarhushåll. En svensk familj med ett genomsnitt på två barn får i genomsnitt 19.861 kronor per år – en invandrarfamilj med två barn tilldelas däremot 52.966 kronor.
Källa: Statens Invandrarverk: På tal om invandrare (redovisar statistik från 1994)

Om invandringen får fortgå som den gjort de senaste tio åren kommer svenskarna vara en minoritet i Sverige år 2056.
Källa: Docent Ingrid Björkman: Invandring, sammanbrott och utveckling

Den svenska invandringen koster skattebetalarna cirka 261 miljarder kronor varje år. Det motsvarar ungefär 52.000 kronor per arbetande svensk och år (inklusive pensionärerna).
Källa: Lars Jansson, Universitetslektor i företagsekonomi, Göteborg