lördag 19 april 2008

Hur den svenska invandrings- och integrationspolitiken ser ut idag

Sveriges invandrings och integrationspolitik är misslyckad, det kan de allra flesta hålla med om. Man ska som svensk och som människa kunna känna sig stolt över att ha hjälpt en medmänniska. Vad jag dock nu känner är hur massinvandringen till Sverige och den misslyckade integrationen inte är något att vara stolt över. Vi tar in betydligt fler invandrare än vad vi klarar av och lurar på så sätt dessa människor att de får komma hit och få den hjälp de behöver. Förra året kom över 90,000 invandrare till Sverige. Under 5% var skyddsbehövande. Alltså är det inte frågan om hjälp till skyddsbehövande det är frågan om längre. Idag är det snarare frågan om en politisk maskin där människor används för att de etablerade partierna ska få röster och för att det ska kännas och se ut som om Sverige är ett generöst land som hjälper människor. Är det inte något fel på systemet om det ser ut på det här sättet? Svenska skattepengar i miljardbelopp går till denna maskin i form av bidrag, socialarbeten, fängelsekostnader etc. vilket istället skulle kunna gå till förbättrad vård, skola, omsorg.

Varför tar man då in alla dessa människor? Är det verkligen humant, och är det rätt mot det svenska folket? Mitt svar, och svaret till dem som funderat på detta, är eller borde åtminstone vara nej.

Inga kommentarer: