måndag 27 april 2009

Tillbaka

Jag är nu tillbaka från min utlandsresa och har även kommit tillbaka till bloggandet. Dock byter jag från blogspot till wordpress då blogspot har gett mig problem och wordpress även gör att det blir lättare för läsarna.

Jag ser gärna att ni som länkar till denna blogg nu ändrar så att länken leder till min nya adress.

Ny adress: http://markuswiechel.wordpress.com

torsdag 16 april 2009

Utlandsresa

På grund av att jag reser bort under en vecka kommer bloggen förmodligen inte uppdateras så bra. Jag hoppas ändå att ni läsare återkommer den 26e april när jag väntas komma tillbaka.

13% av sd-medlemmar har invandrarbakgrund


En enkät skickades ut till samtliga medlemmar i Sverigedemokraterna. Jag kopierar helt fräckt vad som stod på Sverigedemokraternas hemsida:

"I syfte att få en klarare bild av karaktären på medlemskåren skickade Sverigedemokraterna under slutet av förra året ut en enkät där medlemmarna ombads att svara på ett antal frågor. Ca 25% av de drygt 3300 medlemmarna valde att besvara enkäten. Partiet har nu sammanställt resultatet av undersökningen.

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet:

80 procent av de som besvarade enkäten är män och 20 procent kvinnor. Detta motsvarar också könsfördelningen i partiet, som enligt medlemsregistret var 80 procent män och 20 procent kvinnor per den 31 mars 2009.

Även åldersfördelningen på de som svarade motsvarar ungefär uppgifterna från medlemsregistret.

13 procent uppger att de är eller har föräldrar som är födda utomlands.

Drygt en fjärdedel har högskole- eller universitetsutbildning.

Närmare hälften uppger att de förvärvsarbetar och 35 procent är ålderspensionärer. Massmedier har försökt göra gällande att en uppseendeväckande stor andel av sverigedemokraterna är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. Detta stämmer inte. Drygt 7 procent uppger att de är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. 3 procent uppger att de är arbetslösa. Bara en procent är hemmaarbetande och 3 procent uppger att de studerar.

Närmare hälften av de svarande uppger att de är arbetare. Drygt 30 procent uppger att de är tjänstemän och närmare 29 procent uppger att de är egenföretagare. Två tredjedelar av de svarande arbetar inom det privata näringslivet och en tredjedel inom det offentliga (13 procent inom staten och 17 procent inom kommunen).

Nästan en tredjedel tillhör ett LO-förbund medan två femtedelar inte tillhör något fackförbund överhuvudtaget. 10 procent uppger att de tillhör ett TCO-förbund och 5% uppger att de tillhör ett SACO-förbund.

På frågan om vilket parti man röstade på innan SD svarade drygt en femtedel
Socialdemokraterna och hela 34 procent svarade Moderaterna.

På frågan om vilket parti man varit medlem i innan man blev medlem i SD svarade 10 procent
Moderaterna och 5 procent Socialdemokraterna. Närmare 70 procent har inte tidigare varit medlem i något annat parti.

92,2% uppger att man blivit medlem i partiet efter år 1995, 79,4% uppger att man blivit medlem efter år 2001.

Ca en femtedel uppger att man drabbats av någon typ av trakasserier på grund av engagemanget i Sverigedemokraterna.

När det gäller politiska sakfrågor anger de svarande invandringen och lag och ordning som de två viktigaste områdena. Därefter följer i fallande ordning Sveriges ekonomi, sjukvården, äldreomsorgen, sysselsättningen, privatekonomin, skola och utbildning, skatterna, utrikes- och säkerhetspolitik, EU/EMU, barnomsorgen, miljö och djurskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män.

En tredjedel av de svarande uppger att de varken ser sig som höger eller vänster. Ca hälften placerar in sig själva någonstans till höger på den traditionella höger-vänster -skalan medan mindre än 10 procent placerar in sig själva till vänster.

När det gäller synen på EU vill två tredjedelar att Sverige skall lämna unionen, medan en femtedel vill att Sverige skall förbli medlem i EU.

Nästan tre fjärdedelar uppger att de är ganska eller mycket positiva till kärnkraft. Endast tio procent är ganska negativa eller mycket negativa.

Närmare 75 procent anser att Sverige skall satsa mer pengar på försvaret.

42 procent av de svarande anser att regeringens arbetsmarknadspolitik är dålig medan 32 procent anser att den är bra."

Malmö, snart 45% med invandrarbakgrundDen 31 december 2008 hade 44,8 procent av alla Malmöbor invandrarbakgrund. Att ha invandrarbakgrund i denna studie innebär att man själv alternativt båda föräldrar är födda utomlands. Illegala invandrare eller invandrare som är skriven på annan ort men i själva verket bor i Malmö är givetvis inte inkluderade i denna statistik. Studien är gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) och har under året försämrat den tillgängliga informationen genom att införa tioårsintervall istället för att redovisa varje årskull som de tidigare gjort.

Detta hittade jag på bloggen Fria Nyheter som utan tvekan är en blogg värt ett besök då och då. Fria Nyheter frågade SCB om deras förändring av den tillgängliga informationen och fick följande svar:

Vi har medvetet begränsat detaljnivån när det gäller utländsk bakgrund, utrikes födda och utländska medborgare och detta är gjort av sekretessskäl (röjanderisk). Här behandlar vi alla kommunder lika även om röjanderisken är betydligt mindre i en stor kommun än i en liten.

onsdag 15 april 2009

Hedersförtryck i Sverige

Hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Sverige har ökat kraftigt i takt med den stora invandringen till landet. I Stockholm kontrolleras över tio procent av alla 15 år gamla flickor av sina föräldrar. Detta har man kommit fram till efter att ha påbörjat en kartläggning över hedersförtryck i staden.

Läs om detta på Dagens Nyheter eller se ett klipp om detta på youtube.

Nya budgeten


Nu har finansminister Anders Borg presenterat den nya budgeten. Nu ska det mångkulturella projektet få ännu mera pengar trots sitt misslyckande och trots att vi ligger i en djup finanskris. I denna budget framgår det att migrationsverket har fått ökade kostnader när antalet asylärenden blivit större och det kommer bland annat ske en ökning av offentliga biträden. Därför föreslås ytterligare 70 miljoner kronor till migrationsverket.

Läs om hela budgeten i korthet här.

tisdag 14 april 2009

Fakta om invandringen

Jag tänkte nu dela med mig av något jag hittade på forumet flashback. Tyvärr är mycket gammal fakta, men det är ändå relevant.

År 2001 beviljade Sverige 44.505 uppehållstillstånd. Av dessa hade endast 307 personer verklig flyktingstatus. 99,3% av dem som erhöll asyl var alltså inte flyktingar.
Källa: Migrationsverket

1989-1991 var 87,5% av alla dömda gruppvåldtäktsmän utländska medborgare. Statistiken förtäljer inte om de övriga 12,5% var svenskar eller om de var invandrare med svenskt medborgarskap.
Källa: Professor Hans Kletters undersökning om sexualbrott

Av de utomnordiska medborgare som begick brott i Sverige under perioden 92-97 utvisades endast 17% ur landet. Iranier, irakier, turkar och etiopier var de som utvisades mest sällan i relation till sina brott.
Källa: Kriminalvårdstyrelsens tabell 4:7

Brott med rasistiska inslag ska dömas hårdare och polisen ska prioritera sådana övergrepp. 95% av alla offer för personrån är etniska svenskar; förövarna är i nio fall av tio invandrare. Hittills har dock aldrig ett svenskt brottsoffer kunnat hävda att han/hon blivit utsatt för rasism av en invandrare.
Källa: Polisen samt SÄPO:s författningsrapport 1997

Invandrares höga brottslighet kan inte förklaras av bostadsort eller sämre sociala förhållanden.
Källa: Brottsförebyggande rådet: Invandrares och invandrares barns brottslighet, 1996

Mellan åren 1988-1997 beviljade Sverige flest uppehållstillstånd av samtliga västländer (186.880 stycken). Av samtliga asylsökande beviljades ca 69% uppehållstillstånd. I Tyskland – det näst största invandringslandet – var motsvarande siffra 8%.
Källa: UNHCR:s statistik 1988-1997

Svenska socialbidragstagande familjer tilldelas mindre än hälften så stor ekonomisk hjälp som ett invandrarhushåll. En svensk familj med ett genomsnitt på två barn får i genomsnitt 19.861 kronor per år – en invandrarfamilj med två barn tilldelas däremot 52.966 kronor.
Källa: Statens Invandrarverk: På tal om invandrare (redovisar statistik från 1994)

Om invandringen får fortgå som den gjort de senaste tio åren kommer svenskarna vara en minoritet i Sverige år 2056.
Källa: Docent Ingrid Björkman: Invandring, sammanbrott och utveckling

Den svenska invandringen koster skattebetalarna cirka 261 miljarder kronor varje år. Det motsvarar ungefär 52.000 kronor per arbetande svensk och år (inklusive pensionärerna).
Källa: Lars Jansson, Universitetslektor i företagsekonomi, Göteborg

måndag 13 april 2009

Obama och "beatboxing"


Jag hoppas att alla nu har haft en trevlig påskhelg, det har nämligen jag och nu är jag, efter några dagars paus, tillbaka i bloggvärlden. Detta inlägg kommer inte handla om Sverigedemokraterna utan om politikern jag länge har stöttat i USA, nämligen President Barack Obama.

Min gode vän Rado från Bulgarien skickade ett klipp där någon har gjort om ett tal av Obama till något mycket roande. I detta klipp ser det ut som om Presidenten gör ett framträdande med något som kallas "beatboxing".

Hoppas att ni tycker det är roande, ni kan trycka här för att se det.

torsdag 9 april 2009

Glad Påsk!


Jag hoppas nu att alla får en trevlig påskhelg! Bloggen kommer vila unde helgen men återkommer igen på måndag.

Debatt om inflationen mot SverigedemokraternaNu börjar det kanske bli lite tjatigt om denna infiltration, men det finns tre youtube klipp från debatten om detta som sändes i tisdags som jag verkligen rekommenderar. Vad har egentligen Kaliber att komma med? Ni kan se dem här:
Klipp 1
Klipp 2
Klipp 3

Polisen, som ska skydda oss medborgare får inte tjuvlyssna på vad medborgarna (eller politikerna) har att säga utan brottsmisstanke, får då journalister göra det? Om man lyssnar på Kalibers representanter lär svaret antagligen vara ja. Leker Sveriges radio polis? Tydligen.

Förövrigt gör Björn Söder och Jimmie Åkesson ett mycket bra jobb och jag beundrar dem verkligen för deras ork att svara på journalisters och politiska motståndares vaga argument.

onsdag 8 april 2009

2/3 vet inte att det är EP-val


Skrämmande tycker jag, när man läser om hur litet medvetande det svenska folket har (som relativt till övriga länder är ganska duktiga på att delta i val). Att rösta i val är nog den viktigaste uppgiften en medborgare har i ett demokratiskt samhälle. När det nu den sjunde juni är val till Europaparlamentet (EP) vet enligt synovate endast två av tre väljare att dom har chansen att påverka Europas, och därmed även Sveriges politik.

Förra gången det var EP-val var det endast 38% av medborgarna som kunde rösta som utnyttjade detta. Oavsett hur demokratiskt eller odemokratiskt man anser att EU är är det nu man har chansen att påverka.

Att min röst läggs på Sverigedemokraterna är ju knappast någon nyhet, och jag hoppas att fler gör som jag.

tisdag 7 april 2009

Intressanta jämförelser


Kalibers infiltration verkar i de flesta svenskars ögon vara något positivt. Det verkar som om de anser att det är rätt av statlig media att spionera på onyktra ungdomar i ett politiskt parti för att kunna få fram någonting som stärker deras illvilliga försök att smutskasta Sverigedemokraterna. När de av flera timmars inspelning har fått fram några få minuters oacceptabla kommentarer kan man undra varför statlig media lägger så mycket resurser på att spionera på unga medlemmar av ett politiskt ungdomsförbund. Odemokratiskt? Ja.

Om man drar paralleller med vad som hände under det kända "valstugereportaget" (som faktiskt ägde rum i offentliga valstugor) innan valet år 2002, är Kalibers infiltration endast en skugga av alltihop. Av de 17 moderata företrädarna som tillfrågades under valstugereportaget ansågs samtliga ha främlingsfientliga åsikter. Inte bara var de då offentliga, vuxna politiker, de var även helt nyktra. Denna debatt verkar ligga på is, undrar varför.

Som jag sagt tidigare står jag inte bakom rasistiska uttalanden. Dock är Kaliber extremt vinklat och vad som är sant vet vi inte.

måndag 6 april 2009

Sverigedemokraterna är inget rasistiskt parti


Då även den vänsterextremistiska tidningen "Expo", som kallar sig för "demokratisk tidskrift" nu hittat till min blogg måste jag direkt påpeka att jag aldrig någonsin sagt att alla Sverigedemokrater som befann sig på färjan till Tallinn skulle avgå eller bli uteslutna. Om någon trott det är det en mycket stor missuppfattning. Vad jag i ett tidigare inlägg syftade på var att rasister inte hör hemma i Sverigedemokraterna och att om det efter Kalibers fräcka infiltration visade sig att det fanns någon rasist inom sd skulle jag gärna se att denne lämnade partiet.

Jag har själv aldrig träffat någon rasist inom Sverigedemokraterna och efter mitt stora engagemang anser jag mig ha träffat väldigt många representanter och medlemmar. Därför blev jag, liksom andra partivänner, förvånade efter Kalibers infiltration även om den är extremt vinklad och även i vissa fall felaktig. Jag har ett stort förtroende för vår partistyrelse och tycker att de har gjort ett oerhört bra jobb.

Jag, liksom Sverigedemokraterna, står för att vara mot all sorts rasism och extremism.

Kommentar av Jimmie Åkesson


Jag skrev tidigare om hur Kalibers så kallade "granskning" i sig är hemskt, men också hur jag inte står bakom vad vissa medlemmar påstås ha sagt. Nu på morgon fick jag mail från pressekretariatet som jag citerar nedan.

"Med anledning av radioprogrammet Kalibers oseriösa granskning av Sverigedemokraterna kommenterar här partiordförande Jimmie Åkesson och partisekreterare Björn Söder Kalibers påståenden.

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar nedan de anklagelser som framförts mot honom i den senaste sändningen av radioprogrammet Kaliber:

I söndagens Kaliber på Sveriges radio påstås att undertecknad ska ha påbörjat sjungandet av en visa om mordet på Olof Palme i samband med en kryssning med en grupp ungdomar från SDU i januari.

Påståendet är felaktigt.

Det är riktigt att jag befann mig i den båthytt där den omnämnda sången sjöngs. Däremot framgår det tydligt av ljudupptagningen att någon helt annan än jag var den som drog igång den aktuella sången.

Alldeles oavsett detta, är det viktigt att klargöra några saker.

Den så kallade Palmevisan hörde jag första gången under min tid i moderata ungdomsförbundet. (Och det förklarar kanske varför en person som tidigare varit medlem i just MUF initierade den här sången.) Den sjöngs flitigt på såväl möten som fester och ska ha skrivits av några Uppsalastudenter för ett antal år sedan som satir över den misslyckade polisutredningen kring Palmemordet. Visan består av ett antal verser, varav endast ett kortare utdrag spelats i radioprogrammet.

Den aktuella kvällen sjöngs ett stort antal sånger av varierande karaktär. Allt från Evert Taube, Jussi Björling och Bellman till Björn Afzelius, kommunistiska kampsånger och helt vanliga snapsvisor. En SDU-medlem med förflutet inom Moderata ungdomsförbundet drog igång Palmevisan och de övriga i hytten sjöng med.

Efteråt frågade SR-infiltratören mig vad det var för visa, varpå jag förklarade att jag kände igen den från min tid i MUF.

För mig är det i första hand en sång, som i en sarkastisk ton beskriver ett av svenskt rättsväsendes största misslyckanden.

Så här i efterhand, när man hör inspelningen, inser man naturligtvis att sången var olämplig. Och att tonen och framförallt vissa strofer tagna ur sitt sammanhang, kan framstå som mycket upprörande, inte minst för dem som minns personen Olof Palme med värme. Jag beklagar naturligtvis att jag inte gjorde en tydlig markering. Min avsikt har aldrig varit att såra någon eller att raljera över en djupt tragisk händelse.

Jag vill be om ursäkt, samtidigt som jag också vill framhålla att situationen inte var politisk och sjungandet inte hade något politiskt syfte. Det är beklagligt, och det blir direkt missvisande, när statlig media nu väljer att klippa ut delar av en privat, social episod och sätta in detta i ett officiellt, politiskt sammanhang.

För att tydliggöra sammanhanget och belysa att visans egentliga syfte är att ironisera över en misslyckad polisutredning snarare än att raljera över en personlig tragedi, bifogas nedan ett videoklipp där visan kan avlyssnas i oklippt version samt hela visans text.

Jimmie Åkesson"

fredag 3 april 2009

Skrämmande infiltration


Efter att tidningar, bloggare, radio och nyheter har diskuterat radioprogrammet Kalibers fräcka infiltration av Sverigedemokraterna går det nu inte att hålla sig längre. Det finns inte mycket att säga om detta egentligen, då det mesta redan har blivit sagt. Därför tänkte jag endast tipsa om två youtubeklipp där Sverigedemokraterna Björn Söder och Roger Hedlund kommenterar händelserna.

Intervju med:
Björn Söder
Roger Hedlund

Hot mot politikerAtt en sverigedemokrat skriver om hot är inte så ovanligt, men denna gång handlar det inte bara om hot mot oss sverigedemokrater.

I Dagens Nyheter skrivs det om hur ca 20%, var femte heltids politiker, hotas. Sverigedemokraterna har inte så många heltidspolitiker så det visar att även andra politiker hotas regelbundet. Hoten sker mestadels via mejl eller telefon och det är mestadels moderater som utsätts.

Enligt SÄPO och Statistiska Centralbyrån (SCB) är sverigedemokraterna dock mest utsatta av alla politiker med förtroendeuppdrag. Bland Sverigedemokraterna blir en tredjedel utsatta för hot. 3% av alla sverigedemokrater har dessutom utsatts för våld och 11% för skadegörelse.

Jag har personligen träffat en hel del av de utsatta och lider med dem. En tidigare ordförande för sd-Östergötland fick bland annat stenar i rutan, dörren nedsprayad, en yxa i dörren och andra frekventa hot. Han var rullstolsbunden och avgick efter ett tag då han inte orkade mer.

onsdag 1 april 2009

Olika syn, olika länder

Jag måste tacka bloggaren och youtube användaren MX Cartoons som nu textat inslaget om antisemitismen och den extrema invandringspolitiken i Sverige, från den amerikanska nyhetskanalen CBN News tillsammans med youtube användaren BlaguleSvensson. Nu blir det lättare för framförallt äldre som kanske inte lärt sig engelska i skolan att också följa med amerikanarnas syn på läget vi har idag i Sverige.

Antismeitismen i Sverige är värre än någonsin. Det är inte bara nazister, eller nationalsocialister som dom själva kallar sig, som öppet visar sitt hat mot judar, utan även islamister och vänsterextremister (RKU, RF, AFA, Socialistiska partiet, Reclaim mm...). Även riksdagsledmöter som representerar vänsterpartiet har visat sin avsky mot judar. Ska detta någonsin sluta? Jag hoppas verkligen det.

Jag vill då också offentligt tacka MX Cartoon för den hjälp jag fått av honom, både när det kommer till odemokratiska krafter på youtube samt alla de vidoklipp jag kunnat se tack vare honom.

Titta på videoklippet här.

Relaterade länktips:
MX Cartoons blogg
MX Cartoons youtubekonto
BlaguleSvenssons youtubekonto

Artikar:
Förnekelse av antisemitismen i Sverige
Sverige den bästa Islamska staten

Ipred, knappast perfekt


Jag, som många redan vet läser tidningen varje dag för att hänga med i vad som händer i Sverige och i världen. Dagens Nyheter, är givetvis en tidning jag aldrig missar att läsa som ni kanske märkt på diverse länkar i tidigare inlägg.

Denna gång handlar det om en artikel angående Ipred. Ipred som jag tillsammans med alla Sveriges ungdomsförbund, alltid har varit emot visar sig nu ha mycket stora brister. Förutom faktumet att det på grund av Ipred nu blir möjligt för privata företag att leka poliser, så kan oskyldiga komma att bli offer. Om man t.ex. använder ett öppet nätverk kan en person som inte alls har hållt på med illegal nedladdning åka på höga böter för att någon i samma nätverk har laddat ned upphovsrättsskyddat material. Katastrof? Ja.

Läs mer om vad Ipred innebär här.