måndag 27 april 2009

Tillbaka

Jag är nu tillbaka från min utlandsresa och har även kommit tillbaka till bloggandet. Dock byter jag från blogspot till wordpress då blogspot har gett mig problem och wordpress även gör att det blir lättare för läsarna.

Jag ser gärna att ni som länkar till denna blogg nu ändrar så att länken leder till min nya adress.

Ny adress: http://markuswiechel.wordpress.com

torsdag 16 april 2009

Utlandsresa

På grund av att jag reser bort under en vecka kommer bloggen förmodligen inte uppdateras så bra. Jag hoppas ändå att ni läsare återkommer den 26e april när jag väntas komma tillbaka.

13% av sd-medlemmar har invandrarbakgrund


En enkät skickades ut till samtliga medlemmar i Sverigedemokraterna. Jag kopierar helt fräckt vad som stod på Sverigedemokraternas hemsida:

"I syfte att få en klarare bild av karaktären på medlemskåren skickade Sverigedemokraterna under slutet av förra året ut en enkät där medlemmarna ombads att svara på ett antal frågor. Ca 25% av de drygt 3300 medlemmarna valde att besvara enkäten. Partiet har nu sammanställt resultatet av undersökningen.

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet:

80 procent av de som besvarade enkäten är män och 20 procent kvinnor. Detta motsvarar också könsfördelningen i partiet, som enligt medlemsregistret var 80 procent män och 20 procent kvinnor per den 31 mars 2009.

Även åldersfördelningen på de som svarade motsvarar ungefär uppgifterna från medlemsregistret.

13 procent uppger att de är eller har föräldrar som är födda utomlands.

Drygt en fjärdedel har högskole- eller universitetsutbildning.

Närmare hälften uppger att de förvärvsarbetar och 35 procent är ålderspensionärer. Massmedier har försökt göra gällande att en uppseendeväckande stor andel av sverigedemokraterna är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. Detta stämmer inte. Drygt 7 procent uppger att de är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. 3 procent uppger att de är arbetslösa. Bara en procent är hemmaarbetande och 3 procent uppger att de studerar.

Närmare hälften av de svarande uppger att de är arbetare. Drygt 30 procent uppger att de är tjänstemän och närmare 29 procent uppger att de är egenföretagare. Två tredjedelar av de svarande arbetar inom det privata näringslivet och en tredjedel inom det offentliga (13 procent inom staten och 17 procent inom kommunen).

Nästan en tredjedel tillhör ett LO-förbund medan två femtedelar inte tillhör något fackförbund överhuvudtaget. 10 procent uppger att de tillhör ett TCO-förbund och 5% uppger att de tillhör ett SACO-förbund.

På frågan om vilket parti man röstade på innan SD svarade drygt en femtedel
Socialdemokraterna och hela 34 procent svarade Moderaterna.

På frågan om vilket parti man varit medlem i innan man blev medlem i SD svarade 10 procent
Moderaterna och 5 procent Socialdemokraterna. Närmare 70 procent har inte tidigare varit medlem i något annat parti.

92,2% uppger att man blivit medlem i partiet efter år 1995, 79,4% uppger att man blivit medlem efter år 2001.

Ca en femtedel uppger att man drabbats av någon typ av trakasserier på grund av engagemanget i Sverigedemokraterna.

När det gäller politiska sakfrågor anger de svarande invandringen och lag och ordning som de två viktigaste områdena. Därefter följer i fallande ordning Sveriges ekonomi, sjukvården, äldreomsorgen, sysselsättningen, privatekonomin, skola och utbildning, skatterna, utrikes- och säkerhetspolitik, EU/EMU, barnomsorgen, miljö och djurskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män.

En tredjedel av de svarande uppger att de varken ser sig som höger eller vänster. Ca hälften placerar in sig själva någonstans till höger på den traditionella höger-vänster -skalan medan mindre än 10 procent placerar in sig själva till vänster.

När det gäller synen på EU vill två tredjedelar att Sverige skall lämna unionen, medan en femtedel vill att Sverige skall förbli medlem i EU.

Nästan tre fjärdedelar uppger att de är ganska eller mycket positiva till kärnkraft. Endast tio procent är ganska negativa eller mycket negativa.

Närmare 75 procent anser att Sverige skall satsa mer pengar på försvaret.

42 procent av de svarande anser att regeringens arbetsmarknadspolitik är dålig medan 32 procent anser att den är bra."

Malmö, snart 45% med invandrarbakgrundDen 31 december 2008 hade 44,8 procent av alla Malmöbor invandrarbakgrund. Att ha invandrarbakgrund i denna studie innebär att man själv alternativt båda föräldrar är födda utomlands. Illegala invandrare eller invandrare som är skriven på annan ort men i själva verket bor i Malmö är givetvis inte inkluderade i denna statistik. Studien är gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) och har under året försämrat den tillgängliga informationen genom att införa tioårsintervall istället för att redovisa varje årskull som de tidigare gjort.

Detta hittade jag på bloggen Fria Nyheter som utan tvekan är en blogg värt ett besök då och då. Fria Nyheter frågade SCB om deras förändring av den tillgängliga informationen och fick följande svar:

Vi har medvetet begränsat detaljnivån när det gäller utländsk bakgrund, utrikes födda och utländska medborgare och detta är gjort av sekretessskäl (röjanderisk). Här behandlar vi alla kommunder lika även om röjanderisken är betydligt mindre i en stor kommun än i en liten.

onsdag 15 april 2009

Hedersförtryck i Sverige

Hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Sverige har ökat kraftigt i takt med den stora invandringen till landet. I Stockholm kontrolleras över tio procent av alla 15 år gamla flickor av sina föräldrar. Detta har man kommit fram till efter att ha påbörjat en kartläggning över hedersförtryck i staden.

Läs om detta på Dagens Nyheter eller se ett klipp om detta på youtube.

Nya budgeten


Nu har finansminister Anders Borg presenterat den nya budgeten. Nu ska det mångkulturella projektet få ännu mera pengar trots sitt misslyckande och trots att vi ligger i en djup finanskris. I denna budget framgår det att migrationsverket har fått ökade kostnader när antalet asylärenden blivit större och det kommer bland annat ske en ökning av offentliga biträden. Därför föreslås ytterligare 70 miljoner kronor till migrationsverket.

Läs om hela budgeten i korthet här.

tisdag 14 april 2009

Fakta om invandringen

Jag tänkte nu dela med mig av något jag hittade på forumet flashback. Tyvärr är mycket gammal fakta, men det är ändå relevant.

År 2001 beviljade Sverige 44.505 uppehållstillstånd. Av dessa hade endast 307 personer verklig flyktingstatus. 99,3% av dem som erhöll asyl var alltså inte flyktingar.
Källa: Migrationsverket

1989-1991 var 87,5% av alla dömda gruppvåldtäktsmän utländska medborgare. Statistiken förtäljer inte om de övriga 12,5% var svenskar eller om de var invandrare med svenskt medborgarskap.
Källa: Professor Hans Kletters undersökning om sexualbrott

Av de utomnordiska medborgare som begick brott i Sverige under perioden 92-97 utvisades endast 17% ur landet. Iranier, irakier, turkar och etiopier var de som utvisades mest sällan i relation till sina brott.
Källa: Kriminalvårdstyrelsens tabell 4:7

Brott med rasistiska inslag ska dömas hårdare och polisen ska prioritera sådana övergrepp. 95% av alla offer för personrån är etniska svenskar; förövarna är i nio fall av tio invandrare. Hittills har dock aldrig ett svenskt brottsoffer kunnat hävda att han/hon blivit utsatt för rasism av en invandrare.
Källa: Polisen samt SÄPO:s författningsrapport 1997

Invandrares höga brottslighet kan inte förklaras av bostadsort eller sämre sociala förhållanden.
Källa: Brottsförebyggande rådet: Invandrares och invandrares barns brottslighet, 1996

Mellan åren 1988-1997 beviljade Sverige flest uppehållstillstånd av samtliga västländer (186.880 stycken). Av samtliga asylsökande beviljades ca 69% uppehållstillstånd. I Tyskland – det näst största invandringslandet – var motsvarande siffra 8%.
Källa: UNHCR:s statistik 1988-1997

Svenska socialbidragstagande familjer tilldelas mindre än hälften så stor ekonomisk hjälp som ett invandrarhushåll. En svensk familj med ett genomsnitt på två barn får i genomsnitt 19.861 kronor per år – en invandrarfamilj med två barn tilldelas däremot 52.966 kronor.
Källa: Statens Invandrarverk: På tal om invandrare (redovisar statistik från 1994)

Om invandringen får fortgå som den gjort de senaste tio åren kommer svenskarna vara en minoritet i Sverige år 2056.
Källa: Docent Ingrid Björkman: Invandring, sammanbrott och utveckling

Den svenska invandringen koster skattebetalarna cirka 261 miljarder kronor varje år. Det motsvarar ungefär 52.000 kronor per arbetande svensk och år (inklusive pensionärerna).
Källa: Lars Jansson, Universitetslektor i företagsekonomi, Göteborg

måndag 13 april 2009

Obama och "beatboxing"


Jag hoppas att alla nu har haft en trevlig påskhelg, det har nämligen jag och nu är jag, efter några dagars paus, tillbaka i bloggvärlden. Detta inlägg kommer inte handla om Sverigedemokraterna utan om politikern jag länge har stöttat i USA, nämligen President Barack Obama.

Min gode vän Rado från Bulgarien skickade ett klipp där någon har gjort om ett tal av Obama till något mycket roande. I detta klipp ser det ut som om Presidenten gör ett framträdande med något som kallas "beatboxing".

Hoppas att ni tycker det är roande, ni kan trycka här för att se det.

torsdag 9 april 2009

Glad Påsk!


Jag hoppas nu att alla får en trevlig påskhelg! Bloggen kommer vila unde helgen men återkommer igen på måndag.

Debatt om inflationen mot SverigedemokraternaNu börjar det kanske bli lite tjatigt om denna infiltration, men det finns tre youtube klipp från debatten om detta som sändes i tisdags som jag verkligen rekommenderar. Vad har egentligen Kaliber att komma med? Ni kan se dem här:
Klipp 1
Klipp 2
Klipp 3

Polisen, som ska skydda oss medborgare får inte tjuvlyssna på vad medborgarna (eller politikerna) har att säga utan brottsmisstanke, får då journalister göra det? Om man lyssnar på Kalibers representanter lär svaret antagligen vara ja. Leker Sveriges radio polis? Tydligen.

Förövrigt gör Björn Söder och Jimmie Åkesson ett mycket bra jobb och jag beundrar dem verkligen för deras ork att svara på journalisters och politiska motståndares vaga argument.

onsdag 8 april 2009

2/3 vet inte att det är EP-val


Skrämmande tycker jag, när man läser om hur litet medvetande det svenska folket har (som relativt till övriga länder är ganska duktiga på att delta i val). Att rösta i val är nog den viktigaste uppgiften en medborgare har i ett demokratiskt samhälle. När det nu den sjunde juni är val till Europaparlamentet (EP) vet enligt synovate endast två av tre väljare att dom har chansen att påverka Europas, och därmed även Sveriges politik.

Förra gången det var EP-val var det endast 38% av medborgarna som kunde rösta som utnyttjade detta. Oavsett hur demokratiskt eller odemokratiskt man anser att EU är är det nu man har chansen att påverka.

Att min röst läggs på Sverigedemokraterna är ju knappast någon nyhet, och jag hoppas att fler gör som jag.

tisdag 7 april 2009

Intressanta jämförelser


Kalibers infiltration verkar i de flesta svenskars ögon vara något positivt. Det verkar som om de anser att det är rätt av statlig media att spionera på onyktra ungdomar i ett politiskt parti för att kunna få fram någonting som stärker deras illvilliga försök att smutskasta Sverigedemokraterna. När de av flera timmars inspelning har fått fram några få minuters oacceptabla kommentarer kan man undra varför statlig media lägger så mycket resurser på att spionera på unga medlemmar av ett politiskt ungdomsförbund. Odemokratiskt? Ja.

Om man drar paralleller med vad som hände under det kända "valstugereportaget" (som faktiskt ägde rum i offentliga valstugor) innan valet år 2002, är Kalibers infiltration endast en skugga av alltihop. Av de 17 moderata företrädarna som tillfrågades under valstugereportaget ansågs samtliga ha främlingsfientliga åsikter. Inte bara var de då offentliga, vuxna politiker, de var även helt nyktra. Denna debatt verkar ligga på is, undrar varför.

Som jag sagt tidigare står jag inte bakom rasistiska uttalanden. Dock är Kaliber extremt vinklat och vad som är sant vet vi inte.

måndag 6 april 2009

Sverigedemokraterna är inget rasistiskt parti


Då även den vänsterextremistiska tidningen "Expo", som kallar sig för "demokratisk tidskrift" nu hittat till min blogg måste jag direkt påpeka att jag aldrig någonsin sagt att alla Sverigedemokrater som befann sig på färjan till Tallinn skulle avgå eller bli uteslutna. Om någon trott det är det en mycket stor missuppfattning. Vad jag i ett tidigare inlägg syftade på var att rasister inte hör hemma i Sverigedemokraterna och att om det efter Kalibers fräcka infiltration visade sig att det fanns någon rasist inom sd skulle jag gärna se att denne lämnade partiet.

Jag har själv aldrig träffat någon rasist inom Sverigedemokraterna och efter mitt stora engagemang anser jag mig ha träffat väldigt många representanter och medlemmar. Därför blev jag, liksom andra partivänner, förvånade efter Kalibers infiltration även om den är extremt vinklad och även i vissa fall felaktig. Jag har ett stort förtroende för vår partistyrelse och tycker att de har gjort ett oerhört bra jobb.

Jag, liksom Sverigedemokraterna, står för att vara mot all sorts rasism och extremism.

Kommentar av Jimmie Åkesson


Jag skrev tidigare om hur Kalibers så kallade "granskning" i sig är hemskt, men också hur jag inte står bakom vad vissa medlemmar påstås ha sagt. Nu på morgon fick jag mail från pressekretariatet som jag citerar nedan.

"Med anledning av radioprogrammet Kalibers oseriösa granskning av Sverigedemokraterna kommenterar här partiordförande Jimmie Åkesson och partisekreterare Björn Söder Kalibers påståenden.

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, kommenterar nedan de anklagelser som framförts mot honom i den senaste sändningen av radioprogrammet Kaliber:

I söndagens Kaliber på Sveriges radio påstås att undertecknad ska ha påbörjat sjungandet av en visa om mordet på Olof Palme i samband med en kryssning med en grupp ungdomar från SDU i januari.

Påståendet är felaktigt.

Det är riktigt att jag befann mig i den båthytt där den omnämnda sången sjöngs. Däremot framgår det tydligt av ljudupptagningen att någon helt annan än jag var den som drog igång den aktuella sången.

Alldeles oavsett detta, är det viktigt att klargöra några saker.

Den så kallade Palmevisan hörde jag första gången under min tid i moderata ungdomsförbundet. (Och det förklarar kanske varför en person som tidigare varit medlem i just MUF initierade den här sången.) Den sjöngs flitigt på såväl möten som fester och ska ha skrivits av några Uppsalastudenter för ett antal år sedan som satir över den misslyckade polisutredningen kring Palmemordet. Visan består av ett antal verser, varav endast ett kortare utdrag spelats i radioprogrammet.

Den aktuella kvällen sjöngs ett stort antal sånger av varierande karaktär. Allt från Evert Taube, Jussi Björling och Bellman till Björn Afzelius, kommunistiska kampsånger och helt vanliga snapsvisor. En SDU-medlem med förflutet inom Moderata ungdomsförbundet drog igång Palmevisan och de övriga i hytten sjöng med.

Efteråt frågade SR-infiltratören mig vad det var för visa, varpå jag förklarade att jag kände igen den från min tid i MUF.

För mig är det i första hand en sång, som i en sarkastisk ton beskriver ett av svenskt rättsväsendes största misslyckanden.

Så här i efterhand, när man hör inspelningen, inser man naturligtvis att sången var olämplig. Och att tonen och framförallt vissa strofer tagna ur sitt sammanhang, kan framstå som mycket upprörande, inte minst för dem som minns personen Olof Palme med värme. Jag beklagar naturligtvis att jag inte gjorde en tydlig markering. Min avsikt har aldrig varit att såra någon eller att raljera över en djupt tragisk händelse.

Jag vill be om ursäkt, samtidigt som jag också vill framhålla att situationen inte var politisk och sjungandet inte hade något politiskt syfte. Det är beklagligt, och det blir direkt missvisande, när statlig media nu väljer att klippa ut delar av en privat, social episod och sätta in detta i ett officiellt, politiskt sammanhang.

För att tydliggöra sammanhanget och belysa att visans egentliga syfte är att ironisera över en misslyckad polisutredning snarare än att raljera över en personlig tragedi, bifogas nedan ett videoklipp där visan kan avlyssnas i oklippt version samt hela visans text.

Jimmie Åkesson"

fredag 3 april 2009

Skrämmande infiltration


Efter att tidningar, bloggare, radio och nyheter har diskuterat radioprogrammet Kalibers fräcka infiltration av Sverigedemokraterna går det nu inte att hålla sig längre. Det finns inte mycket att säga om detta egentligen, då det mesta redan har blivit sagt. Därför tänkte jag endast tipsa om två youtubeklipp där Sverigedemokraterna Björn Söder och Roger Hedlund kommenterar händelserna.

Intervju med:
Björn Söder
Roger Hedlund

Hot mot politikerAtt en sverigedemokrat skriver om hot är inte så ovanligt, men denna gång handlar det inte bara om hot mot oss sverigedemokrater.

I Dagens Nyheter skrivs det om hur ca 20%, var femte heltids politiker, hotas. Sverigedemokraterna har inte så många heltidspolitiker så det visar att även andra politiker hotas regelbundet. Hoten sker mestadels via mejl eller telefon och det är mestadels moderater som utsätts.

Enligt SÄPO och Statistiska Centralbyrån (SCB) är sverigedemokraterna dock mest utsatta av alla politiker med förtroendeuppdrag. Bland Sverigedemokraterna blir en tredjedel utsatta för hot. 3% av alla sverigedemokrater har dessutom utsatts för våld och 11% för skadegörelse.

Jag har personligen träffat en hel del av de utsatta och lider med dem. En tidigare ordförande för sd-Östergötland fick bland annat stenar i rutan, dörren nedsprayad, en yxa i dörren och andra frekventa hot. Han var rullstolsbunden och avgick efter ett tag då han inte orkade mer.

onsdag 1 april 2009

Olika syn, olika länder

Jag måste tacka bloggaren och youtube användaren MX Cartoons som nu textat inslaget om antisemitismen och den extrema invandringspolitiken i Sverige, från den amerikanska nyhetskanalen CBN News tillsammans med youtube användaren BlaguleSvensson. Nu blir det lättare för framförallt äldre som kanske inte lärt sig engelska i skolan att också följa med amerikanarnas syn på läget vi har idag i Sverige.

Antismeitismen i Sverige är värre än någonsin. Det är inte bara nazister, eller nationalsocialister som dom själva kallar sig, som öppet visar sitt hat mot judar, utan även islamister och vänsterextremister (RKU, RF, AFA, Socialistiska partiet, Reclaim mm...). Även riksdagsledmöter som representerar vänsterpartiet har visat sin avsky mot judar. Ska detta någonsin sluta? Jag hoppas verkligen det.

Jag vill då också offentligt tacka MX Cartoon för den hjälp jag fått av honom, både när det kommer till odemokratiska krafter på youtube samt alla de vidoklipp jag kunnat se tack vare honom.

Titta på videoklippet här.

Relaterade länktips:
MX Cartoons blogg
MX Cartoons youtubekonto
BlaguleSvenssons youtubekonto

Artikar:
Förnekelse av antisemitismen i Sverige
Sverige den bästa Islamska staten

Ipred, knappast perfekt


Jag, som många redan vet läser tidningen varje dag för att hänga med i vad som händer i Sverige och i världen. Dagens Nyheter, är givetvis en tidning jag aldrig missar att läsa som ni kanske märkt på diverse länkar i tidigare inlägg.

Denna gång handlar det om en artikel angående Ipred. Ipred som jag tillsammans med alla Sveriges ungdomsförbund, alltid har varit emot visar sig nu ha mycket stora brister. Förutom faktumet att det på grund av Ipred nu blir möjligt för privata företag att leka poliser, så kan oskyldiga komma att bli offer. Om man t.ex. använder ett öppet nätverk kan en person som inte alls har hållt på med illegal nedladdning åka på höga böter för att någon i samma nätverk har laddat ned upphovsrättsskyddat material. Katastrof? Ja.

Läs mer om vad Ipred innebär här.

tisdag 31 mars 2009

Kommunfullmäktige


Sverigedemokraterna i Norrköping fick två mandat i kommunfullmäktige i valet 2006. Om det vore idag skulle båda stolar varit tillsatta men tyvärr kan man inte ändra på vad som hänt. Innan valet 2006 fanns det inte ens någon kommunförening så man kunde inte vänta sig att dessa två stolar skulle bli besatta, vi får ju tyvärr inte tillsätta någon ersättare nu när valet är över. Detta gjorde dock att det blev möjligt för oss att skapa en fungerande kommunförening och det tackar vi i sd Norrköping för.

Vad jag bevittnade under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige är nog ganska skrämmande. Punkt nummer ett och två i dagordningen varade i över tre timmar efter hetsiga debatter som snarare låg på riksnivå än kommunal nivå. Socialdemokrat efter socialdemokrat anklagade det borgerliga blocket för att inte kunna styra Sverige och Norrköping. Efter rotlösa anklagelser om dåligt styrande från regeringens sida fick de borgerliga försvara regeringen och vänsterkoalitionen ville hela tiden att statskassan skulle hjälpa till att finansiera stora delar av Norrköpings utgifter.

En socialdemokrat, Peter Kennerfalk, var säskillt aktiv med att anklaga oppositionen. Han verkade inte riktigt förstå att det var vänsterkoalitionen som styrde Norrköping och att kommunfullmäktige just var till för att diskutera kommunens politik. Hans argument, som bestod av påståenden helt utan grunder, kunde rätt som det var ställa sig upp och skrika trots att han inte fått order av Ordöranden Li Teske (s). I slutet av sammanträded kunde man dessutom se honom läsa sportdelen av en dagstidning samtidigt som många av dom andra ledamöterna diskuterade viktiga ämnen.

En annan socialdemokrat gick till och från sin stol (mestadels från) och verkade inte lyssna på vad som sas utan istället spenderade tiden som medborgarrepresentant genom att läsa en skönlitterär bok eller prata med sina åhörarvänner (han blev även hyschad under en viktig debatt om kommunens ekonomi).

Är det inte dags att man gör något åt detta? Stoppa diskussionerna som ligger på riksnivå och se till så att ledamöterna i KF faktiskt är angeskerade i kommunens frågor. Det är i alla fall vad jag tycker. Sammanträdet avslutades inte (kanske inte så konstigt) och kommunfullmäktige kommer sammanträda igen på torsdag.

Könsdiskriminering


Nu har SLU, Sveriges lantbruksuniversitet (där Sveriges enda veterinärutbildning finns) fällts för könsdiskriminering. Enligt Dagens Nyheter får 44 kvinnor totalt 1,5 miljoner kronor, eller 35.000 kronor var, för att inte ha fått en plats på universitetet. Universitetet har precis som många andra universitet och arbetsplatser använt sig av så kallad "positiv särbehandling" där vissa går före andra på grund av vilka dom är. I detta fall gick 44 män före kvinnorna på grund av deras kön.

Varför detta fall just togs upp och varför universitetet verkligen fälldes är för mig ett mysterium. Det händer överallt, skillnaden är dock att det normalt sätt är män som mister sin plats på utbildningen eller jobbet de vill ha för att det råkar vara kvinnodominerat. I detta fall var det alltså tvärtom vilket kan ha med feministtrenden att göra.

Personligen är jag emot all form av särbehandling. Denna form, som då kallas "positiv" är inget undantag (generellt sett). Varför ska någon få en plats på ett jobb eller en utbildning bara för vem personen i fråga råkar vara? Det borde gå till den som är mest lämpad och i detta fall borde det vara lotteri där alla har samma chans att bli dragen. Om man ska arbeta mot orättvisor kan man inte samtidigt diskriminera någon. Man får ändå inte glömma att detta är ett steg i rätt riktning för att motarbeta en av den mest grundläggande diskrimineringen som idag finns i vårt samhälle.

söndag 29 mars 2009

Nya lögner om Björn Söder


Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder anklagas av en journalist för att propagera för införandet av dödsstraff i Sverige. Björn Söder tillbakavisar anklagelserna på sin blogg. Jag tänker vara fräck och kopiera hela hans svar här:

"I dagens Ekot i Sveriges Radio rapporteras om att jag är för dödsstraff trots att partiet är motståndare. Reportern Olof Sjölander får det att låta som om jag propagerar för dödsstraff. Därför kan en förklaring och ett förtydligande vara på sin plats.

Olof Sjölander lutar sig mot sin SR-kollega Pontus Mattssons kommande bok "Sverigedemokraterna in på bara skinnet". I denna bok deltar jag genom olika samtal med Pontus Mattsson. En fråga som han tog upp under ett sådant samtal var min inställning till dödsstraff. För många år sedan skrev jag nämligen på min hemsida en artikel som var ett försvar till dödsstraff. Min utgångspunkt var att grova brottslingar bör hållas borta från gator och torg så att de inte kan begå nya brott. Dödsstraff vore en garant för detta. Men jag inser att livstidsstraff har samma effekt och att det av olika skäl är att föredra. Därför var jag också en av dem som vid Riksårsmötet 1999 stödde att Sverigedemokraterna slopade kravet på att införa dödsstraff för grov kriminalitet, såsom mord. Detta beslut fattades med bred majoritet inom partiet.

Mattsson undrade givetvis hur min inställning till detta är idag. Dödsstraff är en icke-fråga för partiet eftersom det inte finns något stöd i denna fråga. Jag har hela tiden varit noga med att påpeka att jag, i egenskap av företrädare för partiet, står bakom partiets hållning i frågan.

Jag själv propagerar varken i privata eller offentliga sammanhang för dödsstraff - även om jag anser att en öppen debatt i samhället skulle kunna vara av godo med tanke på att det bland svenska folket finns visst stöd för dödsstraff. Enligt de mätningar som Göteborgs universitet gör i den så kallade SOM-undersökningen av svenskarnas attityder svarade 18 procent att de är för att införa dödsstraff för mord. Bland ungdomar är siffran ännu högre."

fredag 27 mars 2009

Stöd till asylsökande


Individuell Människohjälp (IM), som tidigare endast skickat pengar till behövande i andra länder har nu börjat stödja asylsökande samt människor som fått asyl i Sverige. I Malmö har dom börjat med två olika projekt där dom hjälper barn som kommit hit. Visst, givetvis är det bra när pengar som generöst folk donerat går till hjälp av behövande, men är detta på sikt så bra?

Jag är själv medlem i Individuell Människohjälp och gick med då jag hörde att dom skickade pengar till folk i fattiga länder. I Zimbabwe skickades bland annat en stor summa pengar varje månad och det skapades olika projekt där fattiga och krisdrabbade människor skulle komma igång med sin ekonomi genom att få stöd till att starta små företag. På denna tid skulle jag rekommenderat IM till andra då 50 svenska kronor kan betala för en hel skoltermin för en fattig Zimbabwisk pojke eller flicka. När de istället lägger pengar på människor som redan får vad de behöver av staten här i Sverige räcker dessa 50 kronor endast till kanske två mål mat och i bästa fall tre.

torsdag 26 mars 2009

Kräver ny lag


Ännu en gång går det att läsa i tidningen om stenkastning mot räddningstjänst i Rosengård, Malmö. Vart är detta land på väg kan man då undra sig. När brandmän som jobbar för att hjälpa invånarna när de behöver hjälp blir bemötta med flaskor, stenar och andra farliga föremål borde politikerna inse att något har gått snett.

Det invandrartäta Rosengård hade förra veckan minst en brand per vardag och det är inte sällan de bemöts med stenar eller andra föremål. Sedan ett år tillbaka har brandmän inte åkt in i Rosengård utan poliseskort. Sjukt? Ja, det verkar alla tycka... utomlands. Dock inte här i Sverige, då är det bara brandmän och poliser verksamma i området som tycker... och så givetvis Sverigedemokraterna. Tycker Socialdemokraternas stolta Ilmar Reepalu att det fungerar bra där nere? Tydligen. Inte ser man något annat parti (förutom sd) kritisera orsakerna till detta problem heller. Är det dags kanske?

Nu kräver därför brandmänen i Malmö att regeringen skapar en ny lag, nämligen "störande av räddningsinsats". Det borde vara självklart att dessa anarkister får sina straff och med denna lag kanske något händer även om de tydligen inte åtalas för verken vandalism eller Försök till våld mot tjänsteman (inte en enda har åkt dit enligt en brandman från Malmö).

lördag 21 mars 2009

"Ska det vara ett straff att bli gammal?"


Titeln påminner om texten på Sverigedemokraternas flygblad inför riksdagsvalet 2006 om hur man inte verkar bry sig om våra pensionärer. Men visst är det sant, idag verkar det på många håll vara ett straff att bli gammal. Pensionerna har blivit lägre och många pensionärer lever på en inkomst under socialbidragsnormen, samtidigt som man kan läsa i Dagens Nyheter hur AMF pensions förre VD Christer Elmehagen totalt får 62 miljoner svenska kronor i pension av AMF. Inte nog med det så har han under en tio års tjänst på AMF pension fått totalt 42 miljoner kronor i lön. Inte för så lång tid sen kunde man läsa om hur AMF pension var tvugna att sänka pensionerna ytteligare på grund av lågkonjunkturen vi befinner oss i.
Efter att ha läst detta kanske man skulle börja satsa på en karriär inom AMF pension för att åt minstonne säkra inkomstkällan och den ekonomiska delen av ens liv som pensionär.

torsdag 19 mars 2009

Dödsstraffet avskaffat


En stor seger har skett för oss som är emot det mycket sjuka dödsstraffet! I staten New Mexico, grannstat till Missouri där jag tidigare bodde i USA har demokraten Bill Richardson nyligen skrivit under lagen där dödsstraffet blir förbjudet. New Mexico blir därmed den 14 staten i USA som avskaffat dödsstraffet.

USA återinförde dödsstraffet år 1976 sedan det blev förbjudet i hela landet år 1967. Totalt sett har omkring 15.000 människor ha blivit avrättade i USA, varav drygt 1.100 sedan 1976. I New Mexico har lyckligtvis endast en person blivit avrättad sedan 1976.

Även om USA som land avrättar många människor är det endast en tredjedel av de som dömts till dödsstraff som faktiskt avrättas. Denna siffra är dock för hög då jag personligen, och som Sverigedemokrat, anser att dödsstraffet är sjukt och helt fel metod. Gör gärna som jag, gå med och donera pengar till Amnesty International.

Skäl till att vara emot dödsstraffet:
-Om en medborgare inte skall få döda bör inte staten få döda
-Dödsstraffet har enligt statistik inte minskat antalet mord
-Dödsstraffet kostar massor av skattepengar, till och med livstid fängelse är billigare
-Man kan aldrig veta om en person är 100% skyldig till brottet, oskyldiga kan avrättas
-Dödsstraff innebär även ett straff mot den dömdes familj och vänner och gör därmed att oskyldiga straffas

Länktips:
Dagens Nyheters artikel om avskaffandet av dödsstraffet i New Mexico
Amnesty International Sverige
Information om dödsstraffet i USA

Bostadsbrist, ett faktum


Att det råder bostadsbrist i Sverige har få missat. Jag har skrivit om det förut och gör det igen. Alla behöver någonstans att bo och det är näst intill en mänsklig rättighet. Nu är det dock lågkonjunktur, oavsett om vi vill eller inte, vilket innebär att det byggs ännu färre bostäder än tidigare. Det är då de med pengar över bör satsa för att bygga nytt. När ekonomin senare går bättre kommer priserna på bostäderna att öka och de som nu satsat pengar på detta som alla behöver kommer tjäna stora pengar. På detta sätt har alla vunnit. Det blir fler bostäder samtidigt som de som hjälpt till får en rejäl belöning.

Kommunerna och staten kan gärna också satsa på detta. Dock finns det en viss förståelse att det under denna tid i kris kan behövas pengar till välfärden, därför måste de satsa rätt! Jag vill inte tjata om invandringsfrågan, men nu är det verkligen den rätta tiden att prioritera rätt. Låt endast de som verkligen är flyktingar komma hit så att de kan få hjälp och skydd och inte dem som är "låtsasflyktingar". Om vi gör detta kan de som verkligen behöver Sveriges stöd få stöd samtidigt som välfärden fungerar väl och den växande bostadsbristen inte blir allt för stor (då hoppas jag att vi slipper nya betongghetton i form av nya miljonprojekt).

Läs gärna om den växande bostadsbristen på Dagens Nyheter.

onsdag 18 mars 2009

Mycket ris och ros


Efter mycket mediapådrag har det nu skrivits en hel del om mig och Sd Norrköping. Jag vill då säga ett stort tack för alla positiva kommentarer och komplimanger jag fått under de senaste veckorna. Inte minst till bloggaren antiism, en för övrigt mycket duktig bloggare!

Om vi nu ska gå in på det mindre roliga så har den inte så omtyckta Tommy Funebo tydligen också hittat till Norrköping. Denne man som inte kände sig så välkommen i sd och som sedan dessutom gett ut en hel del sekretessbelagt material skriver ständigt om hur hemska vi sverigedemokrater är.

Funebo ororar sig i sin blogg om att vi har brist på kandidater för styrelsen i Sd Norrköping men jag kan då lugna honom med att säga att vi inte alls har det. Han oroar sig även för min låga ålder och min ytliga kunskap, och hänvisar samtidigt till min insändare i Folkbladet där jag bemöter Christian Widlunds artikel om mig. Widlund gör i denna artikel en indirekt jämförelse mellan mig och Hitler. Jag står fast vid att Sverigedemokraterna är ett av Sveriges mest judevänliga samt Israelvänliga partier. Att vi är emot koscherslakt och omskärelse har knappast med något judefientligt att göra. Koscherslakt, så väl som Halalslakt är ett mycket hemskt sätt att slakta djur på så tycker Funebo även att vi bör införa andra hemskheter som religösa grupper vill?
Tja, vad sägs då om att börja bränna häxor på bål igen eller att börja stena människor som varit otrogna?

onsdag 25 februari 2009

Grattis Kronprinsessan Victoria!


Grattis!
Som en stolt monarkiförespråkare säger jag nu grattis till vår mycket duktiga Kronprinsessa Victoria och önskar det nya paret även lycka till! Daniel Westling är knappast någon som visat sig så mycket i media, så verken jag eller så många andra vet särskilt mycket om honom, men Victorias val är med all sannorlikhet bra.

Det är vid sådana här tillfällen republikanerna träder fram. Även om de inte finns så många av dem i Sverige syns dem mer under stora kungliga händelser. Bemöt dem gära och ge dem svar på tal! Gå gärna med i Rojalistiska Föreningen (pris 200 kr per år).

Tänkte även här bemöta republikanernas vanligaste argument.

1. "Monarki kostar för mycket"
- Nej, moarki är ett otroligt billigt statsskick. Alla de byggnader och dom anställda skulle kosta minst lika mycket om man istället hade en President. Förutom detta skulle turistnärigen och kungafamiljen som varumärke inte alls finnas som det gör idag om det infördes republik. Dessa intäkter är otroligt viktiga för den svenska ekonomin så vi tjänar förmodligen massor av pengar på monarkin. Förutom detta lär valen som hålls i en republik kosta otroligt mycket skattepengar.
2. "Det är odemokratiskt med monarki"
- Även här har dom fel. Kungaparet har igen egentlig makt. Därmed kan man inte tala om demokrati. Om det infördes republik kan man också undra hur det skulle se ut med demokratin då. För en person som väljs till President att få stöd krävs det att folk vet något om denne, vilket snabbt lär leda till politik. Idag har kungen ingen politisk tillhörighet, vilket en president lär ha.
3. "Ingen ska vara mer värd än någon annan"
- På vilket sätt skulle införandet av en republik lösa detta problem, om det nu finns ett problem.

lördag 21 februari 2009

Jan Guillou och Sverigedemokraterna


Jan Guillou har under en veckas tid följt med Jimmie Åkesson under hans vardag. Hans uppgift var att få en "sann bild" av Sverigedemokraterna. Han skulle sedan beskriva vad han hade upplevt i Aftonbladet. Guillou har därefter blivit intervjuad i P1. Radiointervjun går att höra på deras hemsida, alternativt på youtube.
Thoralf Alfsson och bloggaren Antiism har även skrivit om detta. Ett gott tips är att ta en titt på deras bloggar.

Median är på oss!!

Inför årsmötet vi i Sd Norrköping skulle ha, blev vi uppringda och intervjuade av reportrar från lokala nyheter i Norrköping. Nt, 24nt (tidningens TV-nyheter), samt folkbladet var alla måna om att prata med oss.

Nt och 24nt träffade mig en onsdageftermiddag på Waynes Coffe i centrala Norrköping för att diskutera årsmötet vi skulle ha på lördagen. På grund av dem och folkbladet hade vår tänkta lokalvärd för årsmötet sagt att dom inte ville hyra till oss trots att vi långt tidigare hade fått lov att hyra lokalen. Detta var självklart mycket intressant för medierna och på så sett skapade dom sig lite egna rubriker. Denna intrevju blev sedan en mycket stor artikel, som även om den var vinklad, har skapat en hel del uppmärksamhet.

Efter att en hel del artiklar om vår komunförening hade publicerats, kunde man lätt se något positivt. Det skapade mycket debatt och folk verkade verkligen börja bli intresserade av vad som hände med Sd i Norrköping. Det är nu vi får belöningen! Det är nu folk börjar intressera sig.

För att avsluta ville jag bara tillägga att trots artiklarnas orättvisa vinklingar, så var det mycket trevliga reportrar, och det var givetvis gott att få dagens lunch betald!

Länkar till artiklarna (de första två med text plus videoklipp):
1 2 3 4 5 6

Marwie är tillbaka!!

Efter att ha tagit en paus från bloggandet är jag nu tillbaka. Jag är ledsen att jag inte svarat på kommentarer under senaste tiden, men det ska bli bättring på det.