tisdag 6 maj 2008

Expo får statligt stöd

Tidskriften Expo som är känd som en "demokratisk tidskrift" har nu beviljats 175,000 SEK av statens kulturråd. Expo är, som de allra flesta insatta vet, allt annat en än demokratisk tidskrift och fungerar istället som ett sätt att stoppa "politiskt inkorrekta" genom kartläggning och lögnaktiga artiklar. Expo skrev bl.a. om hur en stor andel av sverigedemokraternas politiker var brottsbelastade vilket inte visade sig vara fallet. Istället har studier visat att sverigedemokraternas politiker är betydligt mindre brottsbelastade än vad riksdagspartiernas politiker är och till och med mindre brottsbelastade än vad hela det svenska folket generellt sätt är.
Expos ansvariga utgivare är den mycket kända och före detta maoisten Robert Aschberg. Förutom det senaste statliga bidraget har Expo fått miljontals kronor i bidrag från en skattefinansierad stiftelse som kallas "Artister mot nazister" samt av ett flertal politiska organisationer och fackförbund.

Inga kommentarer: