lördag 19 juli 2008

Miljöpartiets förslag blir verklighet

Miljöpartiet som under politikerveckan i Almedalen berättade om sina nya krav på att elever ska bli undervisade på deras modersmål blir nu verklighet i det invandrartäta Botkyrka kommun i Stockholm. I Botkyrka styr en vänsterkoalition med de traditionella tre partierna på vänsterkanten (Miljöpartiet, Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet).

Till hösten ska det nya projektet starta. Detta betyder att Det svenska språket som idag tyvärr inte ens är det officiella språket i Sverige ytterligare en gång blir nedvärderat. Alla invandrarungdomar i Botkyrka kommun kommer härmed att undervisas på sina hemspråk vilket vem som helst kan inse är en katastrof. Språk är en mycket viktig del av vårt samhälle, och nu när kommunen och kanske t.o.m. den svenska staten jobbar emot lärandet av svenska i skolan kan hela kommunikationsförmågan försämras avsevärt.

Läs mer om detta på Dagens Nyheter.

Inga kommentarer: