torsdag 12 juni 2008

Lissabonfördraget


Idag går Irländarna till val. Denna gång handlar det om Europeiska Unionens s.k. Lissabonfördrag. Lissabonfördraget är något även vi svenskar bör vara rädda för. Det betyder nämligen att EU får ännu mer makt och att Sverige samtidigt förlorar självstyre. Redan nu har Europeiska Unionen tagit över delar av den svenska grundlagen. Jag hittade en sammanfattande och mycket intressant text på www.eukritik.se som jag nu citerar:

”EU:s grundlag tar i dag över svensk grundlag, något som även den vanliga EU-lagstiftningen gör. Sveriges grundlagar lägger grunden för hur Sverige ska styras, och innehåller värderingar om grundläggande mänskliga rättigheter och behov, men är i övrigt politiskt neutral. Till grunderna hör kraven på öppenhet hos förvaltning och beslutsfattare och mänskliga rättigheter som medborgaren har gentemot staten. Ju mer politik som inkluderas i EU:s grundlagstext, ju mer urholkas den svenska grundlagen. Svenska grundlagen inleds med regeringsformen, Jämför gärna med EU-grundlagen.”

Nu hoppas jag att Irländarna säjer nej till mindre frihet och därmed röstar Nej till Lissabonfördraget.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Irländarna är för tillfället Europas
sista hopp. Krafterna bakom EU har om Lissabonfördraget går igenom lyckats med sin dröm att skapa sitt Europas förenta stater eller ett nytt USSR.
Läs:
EU: Ett steg närmare en världsregering

http://niclascarlsen.blogspot.com/20
08/05/eu-ett-steg-nrmare-en-vrldsrege
ring.html

Anonym sa...

Irländarna röstade nej. Detta stoppar
dock inte EUs antidemokrater att försöka införa samma sak under annat namn. Lissabonfördraget är samma sak som den EU konstitution som fransmännen och holländarna röstade nej till 2005. Så med andra ord har krafterna bakom EU tydligt visat att dom inte är respekterar folkets vilja. Deras mål är att förvandla EU till Euroland eller ett nytt USSR. Där alla nationalstater byts ut till lyd -stater under EU flagg. Vi har då absolut inget alls att säga till om.