fredag 27 mars 2009

Stöd till asylsökande


Individuell Människohjälp (IM), som tidigare endast skickat pengar till behövande i andra länder har nu börjat stödja asylsökande samt människor som fått asyl i Sverige. I Malmö har dom börjat med två olika projekt där dom hjälper barn som kommit hit. Visst, givetvis är det bra när pengar som generöst folk donerat går till hjälp av behövande, men är detta på sikt så bra?

Jag är själv medlem i Individuell Människohjälp och gick med då jag hörde att dom skickade pengar till folk i fattiga länder. I Zimbabwe skickades bland annat en stor summa pengar varje månad och det skapades olika projekt där fattiga och krisdrabbade människor skulle komma igång med sin ekonomi genom att få stöd till att starta små företag. På denna tid skulle jag rekommenderat IM till andra då 50 svenska kronor kan betala för en hel skoltermin för en fattig Zimbabwisk pojke eller flicka. När de istället lägger pengar på människor som redan får vad de behöver av staten här i Sverige räcker dessa 50 kronor endast till kanske två mål mat och i bästa fall tre.

Inga kommentarer: