torsdag 16 april 2009

Malmö, snart 45% med invandrarbakgrundDen 31 december 2008 hade 44,8 procent av alla Malmöbor invandrarbakgrund. Att ha invandrarbakgrund i denna studie innebär att man själv alternativt båda föräldrar är födda utomlands. Illegala invandrare eller invandrare som är skriven på annan ort men i själva verket bor i Malmö är givetvis inte inkluderade i denna statistik. Studien är gjord av Statistiska Centralbyrån (SCB) och har under året försämrat den tillgängliga informationen genom att införa tioårsintervall istället för att redovisa varje årskull som de tidigare gjort.

Detta hittade jag på bloggen Fria Nyheter som utan tvekan är en blogg värt ett besök då och då. Fria Nyheter frågade SCB om deras förändring av den tillgängliga informationen och fick följande svar:

Vi har medvetet begränsat detaljnivån när det gäller utländsk bakgrund, utrikes födda och utländska medborgare och detta är gjort av sekretessskäl (röjanderisk). Här behandlar vi alla kommunder lika även om röjanderisken är betydligt mindre i en stor kommun än i en liten.

1 kommentar:

Anonym sa...

bra start